Home

Docent - Reglement

Carla Bos is als Docerend en Uitvoerend Musicus ingeschreven in het Register van Nederlandse Toonkunstenaars en lid van FNV Kiem, de Nederlandse Harp Vereniging (NHV) en de Nederlandse Folk Harp Vereniging (NFHV). Ik ben zelfstandig ondernemer, in het bezit van een BTW-nummer en een VAR-verklaring.

Artikel 1

Het tarief voor individuele harplessen bedraagt € 40,- per uur dus € 30,- per 45 minuten. Dit bedrag is bruto, over lessen aan leerlingen jonger dan 21 jaar is geen BTW verschuldigd, over lessen aan leerlingen van 21 jaar en ouder wordt 21 % BTW berekend. Wekelijkse lessen duren 45 minuten, lessen op afspraak duren 1 uur.

Artikel 2

De lessen zijn individueel en in principe wekelijks, behalve wanneer ik voor werk in het buitenland verblijf, dan vervallen de lessen. Gedurende de schoolvakanties wordt er indien mogelijk wel les gegeven, behalve in de zomervakantie. In juli lopen de lessen gewoon door tot aan de zomervakantie. De jaarlijkse einduitvoering en de jaarlijkse kerst-inn gelden elk als één les.

Artikel 3

Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, moet deze les 24 uur tevoren per sms, whatsapp, telefoon of email worden afgezegd. Anders wordt de les volledig in rekening gebracht. Bij afzegging van een les meer dan 24 uur tevoren wordt de lesafspraak indien mogelijk verplaatst.

Artikel 4

Maandelijks stuur ik per email een factuur voor de genoten lessen.

Artikel 5

Wanneer de leerling harplessen wil beeindigen, dient de opzegging te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.